english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

COVID19 - cestování do zemí v akreditaci ZÚ Akkra

(Archivní článek, platnost skončena 18.01.2024 / 14:00.)

Níže uvádíme podrobné informace ohledně cestování a aktuálních restrikcí v zemích působnosti Velvyslanectví v Akkře.

VSTUP NA ÚZEMÍ:

Ghana

S účinností od 28. 03. 2022 všechny osoby starší 18 let musí při vstupu do Ghany předložit certifikát o plně  dokončené očkování proti onemocnění COVID19. Plně očkovaní cestovatelé následně budou mít povolen vstup do Ghany bez nutnosti předložení  negativního výsledku testu PCR ze země příjezdu a zároveň již nebudou muset podstoupit ani antigenní test na letišti při příjezdu (více informací viz níže).  Mezinárodní letiště je otevřeno, pozemní a námořní hranice jsou od 28. 03. 2022 otevřeny. Plně očkovaným cestujícím bude umožněn vstup přes pozemní a námořní hranici bez negativního výsledku PCR testu ze země původu. Úplné informace účinné od 28. 03. 2022 naleznete zde.

Občané Ghany a zahraniční rezidenti, kteří nejsou plně očkovaní, však budou muset předložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 48h před odletem , po příjezdu do Ghany budou muset podstoupit antigenní test a také jim bude nabídnuta možnost provedení očkování přímo na letišti.  Ghanské zahraniční mise byly zároveň instruovány, aby požadavkem pro získání víza bylo potvrzení o provedeném očkování.

Odlétající cestující jsou povinni dodržet požadavky na testování COVID-19 pro jejich cílové země (pozn. někde stále vyžadován PCR test, jinde postačuje pouze dokončené očkování) a zároveň se doporučuje, aby se cestující na letiště dostavili nejméně 4 hodiny před plánovaným časem odletu. Více informací naleznete zde.


Pobřeží slonoviny 

Vzdušné hranice jsou otevřeny, do země létají vybrané mezikontinentální lety. S účinností od 7. března 2022 cestující, kteří prokáží, že jsou plně očkováni, již nemusí po příjezdu do Abidžanu předkládat negativní PCR test.  Ti, kteří nejsou plně očkováni, musí předložit negativní PCR test provedený do 72 hodin od příletu na letiště Félix Houphouët-Boigny. Online žádosti o víza jsou k dnešnímu dni opět plně funkční. Pro tranzit na letišti není potřeba vízum.

S účinností od 7. března 2022 při odletu cestující, kteří předloží důkaz, že jsou plně očkováni, nemusí k odletu předkládat negativní PCR test, pokud cílová země nevyžaduje test PCR pro vstup.  Ti, kteří nejsou plně očkováni, musí předložit negativní PCR test provedený do 72 hodin od odjezdu. Cestující, kteří musí předložit negativní PCR test kvůli požadavkům na vstup do cílové destinace a/nebo o jejich stavu očkování, musí vyplnit online formulář.  Prohlášení o letecké dopravě obsahuje QR kód s výsledky testů, které si letištní orgány vyžádají na letišti. Formulář je tedy dobré vytisknout a předložit při odbavení.  COVID test je nutné absolvovat v jednom z vyhrazených testovacích zařízení a náklady uhradit přes online portál (který nabízí i přehled testovacích zařízení). Během 48h před odletem obdrží cestující výsledek testů  - negativní výsledky je možné vyzvednout zde. Pokud má cestující před odletem teplotu nad 38 °C, bude poslán do zdravotnického zařízení na letišti na vyšetření. Více informací naleznete zde.


Burkina Faso 

Letiště je v provozu pro komerční lety od 1.8. 2020. Všichni příjíždějící cestující musejí předložit buď doklad o úplném očkování proti COVID-19, nebo negativní COVID-19 PCR nebo rychlý diagnostický test provedený během posledních 5 dnů. Vezměte prosím na vědomí, že jste považováni za plně očkované 14 dní po datu očkování. Pokud cestující nedorazí s dokladem o očkování nebo negativním testem na COVID-19, bude na letišti proveden rychlý test na COVID-19 za cenu 25 000 CFA (přibližně 45 USD) a cestující bude zadržen do doby vyhodnocení výsledku testu . Všichni cestující jsou také povinni předložit doklad o úplném očkování proti COVID-19 nebo negativní test COVID-19 PCR (nosní výtěr) datovaný do tří dnů od odletu jejich letu z mezinárodního letiště Ouagadougou.

Burkina Faso s účinností od 1. 2. 2023 představila systém eVisa, kde si žadatelé budou moci podat své žádosti o krátkodobá víza (3 měsíce) online. Možnost podat žádosti přímo na Velvyslanectvích Burkiny Faso tím tůstává zachována. Více informací naleznete zde.

Cestující odlétající ze země musí rovněž předložit doklad o úplném očkování proti COVID-19 nebo negativní test COVID-19 PCR (nosní výtěr) datovaný do tří dnů od odletu jejich letu z mezinárodního letiště Ouagadougou. V případě podezření na Covid 19 volejte Burkina Faso hotline (226) 52-19-53-94 nebo (226) 70-95-93-27.


Togo 

Letiště opět v provozu, jsou povoleny vybrané mezinárodní lety, pozemní hranice jsou otevřeny.  Plně očkovaní cestující se nemusí prokazovat dokladem o negativním testu PCR, ale je nutné předložit certifikát o plně  dokončené očkování proti onemocnění COVID19. Tento doklad o očkování však musí obsahovat QR kód (podrobnosti viz zde).  Cestující, kteří předloží doklad o očkování bez doprovodného QR kódu, se musí nechat po příletu otestovat. Neočkovaní cestující, kteří přilétají do Toga, musí mít negativní výsledek PCR ze vzorku starého ne více než 5 dní před odletem. Kromě toho musí neočkovaní cestující (vyjma tranzitujících cestujících, kteří zůstávají na letišti) nejméně 24 hodin před příletem vyplnit online imigrační a zdravotní formulář a provést online platbu za PCR test (na stejné webové stránce), který bude proveden při příletu na mezinárodním letišti v Lomé. Cena testu je 25 000 CFA . Po provedení platby Vám bude e-mailem zasláno elektronické potvrzení obsahující QR kód sloužící jako doklad o zaplacení. Elektronický doklad o zaplacení si vytiskněte nebo si stvrzenku připravte k zobrazení na telefonu. Letecké společnosti zkontrolují, zda máte tento doklad o zaplacení při nástupu na palubu. Bez něj nebudete moci cestovat. Vstupující cestovatelé jsou povinni mít nainstalovanou aplikaci "Togo Safe". Aplikace musí být aktivována po celou dobu pobytu nebo po dobu nejméně 30 dnů od příjezdu do Toga. V aplikace je nutné vyplnit místo pobytu v Togu, kde se budete do doby oznámení výsledku PCT testu (do 24 hodin) na vlastní náklady izolovat. Odmítnutí instalace této aplikace může vést k umístěni do karantény ve státem poskytovaném zadržovacím zařízení včetně následné povinnosti uhradit veškeré náklady s tím související. Cestující mladší 12 let jsou osvobozeni od testu PCR při příjezdu a odjezdu.

Togo nyní používá systém elektronických víz, který vyžaduje, aby se žádost o vízum včetně platby uskutečnila před příjezdem do Toga.

Při odletu jsou plně očkovaní cestovatelé osvobozeni od testování PCR při cestě do země, která nevyžaduje PCR test. Neočkovaní cestující musejí vyplnit imigrační a zdravotní formulář  a zaplatit poplatek za PCR test, který je nutné podstoupit do 5 dnů před odletem, pokud cílová země nemá jiné vstupní požadavky. Cena testu je 25 000 CFA. Výjimka z obligatorního provedení PCR testu před odletem z Toga platí pro cestující s původně negativním výsledkem jejich PC testu, jejichž celkový pobyt v Togu nepřesáhne 5 dní. Po provedení platby bude cestujícím e-mailem zasláno elektronické potvrzení obsahující QR kód jako doklad o zaplacení. Elektronické potvrzení je nutné vytisknout, protože slouží jako doklad o zaplacení. Po zaplacení poplatku je potřeba se dostavit do laboratoře určené k provádění PCR testů pro odlétající cestující (nachází se v bývalém terminálu letiště Lomé / LFW). S sebou je nutné mít doklad totožnosti, letenku a elektronický doklad potvrzující platbu poplatku za tento PCR test. Výsledky testů vám budou zaslány SMS a e-mailem do 24 hodin. Cestující, kteří by měli pozitivní test, mohou být podrobeni karanténě do doby, než nebudou mít negativní PCR test. Všechny související náklady nese sám cestující. Více informací.


Libérie 

Liberijské ministerstvo zdravotnictví aktualizovalo podmínky příjzedu dne 20. července 2022. S okamžitou platností není pro vstup do Libérie vyžadován žádný test na COVID a veškeré testování na COVID-19 pro příchozí cestovatele je pozastaveno. Všichni cestující ve věku 18 a více let však musí při příjezdu předložit certifikát o dokončeném očkování. Osoby bez dokladu o očkování budou navráceny do země odletu na náklady samotného cestujícího nebo letecké společnosti. Přijíždějící cestující již nemusí vyplňovat zdravotnický formulář. Více informací zde.

V případě, že je při odletu nutné podstoupit PCR test, lze tak učinit  v Union Center Facility in Congotown,  od 9:00 do 16:00, 7 dní v týdnu. Před příchodem do testovacího centra je doporučeno se předem registrovat. Poplatek za test (75 USD) je možné zaplatit online již při samotné registraci nebo přímo na přepážce ve zmiňovaném testovacím centru. U stejné instituce je také možné zažádat o vystavení online certifikátu s negativním výsledkem provedeného testu. Více informací zde


Sierra Leone 

Vzdušné hranice jsou otevřeny, ale počet mezinárodních letů je limitovaný. Pozemní (s výjimkou hranic s Guinejí) a námořní hranice jsou uzavřeny. Přílet: Cestovatelé se před cestou musí registrovat a získat povolení prostřednictvím portálu (Sierra Leone Incoming). Plně očkované osoby (dokončení obou dávek injekcí Pfizer nebo Moderna nebo jedné injekce J&J plus uplynutí doby dvou týdnů po poslední injekci) nemusejí před odletem do Sierra Leone absolvovat PCR test a ani test po příletu. Neočkovaní cestující nemusejí před odletem podstoupit PCR test, aby mohli vstoupit do Sierry Leone, ale musí podstoupit test po příletu na letišti. Poplatek je nutné uhradit online po registraci na www.travel.gov.sl Poplatek zahrnuje 2 COVID testy po příletu - rychlotest (RDT) a PCR test.  Více informací zde.

Odlet: Zaregistrujte se na online cestovním portálu na adrese www.travel.gov.sl a získejte registrační číslo (Sierra Leone Outbound). Zavolejte na číslo 117 a naplánujte si PCR test v rozmezí 48–72 hodin před odletem. Poplatek je nutné zaplatit online. Před odjezdem se budete muset přihlásit na www.travel.gov.sl a použít registrační číslo SL k vytištění certifikátu. Tento test je vyžadován k odjezdu ze země bez ohledu na stav očkování pro všechny cestující ve věku 5 let a starší. Kromě toho s účinností od 1. února 2022 se všichni odlétající cestující musejí také přihlásit na stránku http://trustedtravel.panabios.org/, kde se zaregistrují a následně získají kód Trusted Travel (TT) a certifikát COVID-19.


OČKOVANÉ OSOBY:

Ghana -  s účinností od 28. 03. 2022 všechny osoby starší 18 let musí při vstupu do Ghany předložit certifikát o tom, že mají plně dokončené očkování proti onemocnění COVID19. Plně očkovaní cestovatelé následně budou mít povolen vstup do Ghany bez nutnosti předložení  negativního výsledku testu PCR ze země příjezdu a zároveň nebudou muset podstoupit ani antigenní test na letišti při příjezdu. Akceptují se 2 dávky těchto vakcín: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V a jednodávková Johnson and Johnson.

Pobřeží slonoviny - s účinností od 7. března 2022 cestující, kteří prokáží, že jsou plně očkováni, již nemusí po příjezdu do Abidžanu předkládat negativní PCR test.

Burkina Faso - všichni příjíždějící cestující musejí předložit doklad o úplném očkování proti COVID-19 a tak již nemusí po příjezdu do Ouagadougou předkládat negativní PCR test.

Togo - na konci listopadu 2021 Evropská komise EU rozhodla o bilaterálním uznávání digitálního očkovacího certifikátu mezi zeměmi EU a Togem. Plně očkovaní cestující se při příletu nebo odletu z Toga nepotřebují prokazovat PCR testem, ale je nutné předložit certifikát o plně  dokončené očkování proti onemocnění COVID19.

Libérie - od 20. 12. 2021 všechny osoby starší 18 let musí při vstupu do Libérie předložit certifikát o tom, že mají plně dokončené očkování proti onemocnění COVID19. Akceptují se tyto vakcíny: AstraZeneca, Pfizer, Moderna, Sputnik V a jednodávková Johnson and Johnson.

Sierra Leone - plně očkované osoby (dokončení obou dávek injekcí Pfizer nebo Moderna nebo jedné injekce J&J plus uplynutí doby dvou týdnů po poslední injekci) nemusejí před odletem do Sierra Leone absolvovat PCR test a ani test po příletu na letišti.


TESTOVANÉ OSOBY:

Ghana - občané Ghany a zahraniční rezidenti, kteří nejsou plně očkovaní, však budou muset předložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 48h před odletem , po příjezdu do Ghany budou muset podstoupit antigenní test a  vyplnit zdravotní formulář. Také jim bude nabídnuta možnost provedení očkování  na Covid-19 přímo na letišti.

Pobřeží slonoviny - neočkované osoby musí při příletu předložit negativní PCR test s výsledkem starého max 72 hod. před odletem.

Burkina Faso - pokud cestující nedorazí s dokladem o očkování nebo negativním testem na COVID-19, bude na letišti proveden rychlý test na COVID-19 za cenu 25 000 CFA (přibližně 45 USD) a cestující bude zadržen do doby vyhodnocení výsledku testu

Togo - neočkované osoby při příletu musejí předložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 5 dní před odletem. Po příletu na letiště v Lomé budou všichni cestující podrobeni dalšímu povinnému PCR testu. Na test je potřeba se přihlásit předem a provést za něj online platbu zde. Od 5. 12. 2021 je vstup do některých veřejných budov povolen pouze s očkovacím průkazem nebo negativním PCR testem.

Libérie - všichni cestující ve věku 18 a více let však musí při příjezdu předložit certifikát o dokončeném očkování.

Sierra Leone - cestující nemusejí před odletem podstoupit PCR test, aby mohli vstoupit do Sierry Leone, ale musí podstoupit test po příletu na letišti. Poplatek je nutné uhradit online po registraci na www.travel.gov.sl Poplatek zahrnuje 2 COVID testy po příletu - rychlotest (RDT) a PCR test. 


OSOBY S PRODĚLANÝM COVIDEM:

Ghana - nezohledňuje cestovatele, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali a mají dostatečné protilátky.

Pobřeží slonoviny - nezohledňuje cestovatele, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali a mají dostatečné protilátky.

Burkina Faso - nezohledňuje cestovatele, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali a mají dostatečné protilátky.

Togo - nezohledňuje cestovatele, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali a mají dostatečné protilátky.

Libérie - nezohledňuje cestovatele, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali a mají dostatečné protilátky.

Sierra Leone - nezohledňuje cestovatele, kteří již onemocnění COVID-19 prodělali a mají dostatečné protilátky.


DĚTI:

Ghana -  osoby mladší 18 let nebudou po příletu do Ghany na letišti testovány. Neočkované děti ve věku 10–17 let musí předložit negativní PCR test ze vzorku starého max. 48h před odletem. Děti do 10 let jsou osvobozeny od nutnosti PCR testu před odletem i od antigenního testování na přítomnost COVID-19 prováděného na letišti po příletu do Ghany.

Pobřeží slonoviny - děti mladší 12 let nemusejí dokládat potvrzení o provedeném PCR testu.

Burkina Faso - testy RDT a PCR jsou pro děti do 6 let zdarma.

Togo - cestující mladší 12 let jsou osvobozeni od testu PCR při příjezdu a odjezdu

Libérie - na děti mladší 5 let se vstupní pravidla testování nevztahují.

Sierra Leone - na děti mladší 5 let se vstupní pravidla testování nevztahují.


PŘÍJEZDOVÝ FORMULÁŘ:

Ghana - před příletem do Ghany cestující bez plného očkování musejí dále vyplnit zdravotní formulář na https://www.ghs-hdf.org/hdf/

Pobřeží slonoviny - všichni cestovatelé musí před příletem do Pobřeží slonoviny také vyplnit online formulář Formuláře se musejí vytisknout a předložit při check-in a po příletu.

Burkina Faso -všichni cestující musejí vyplnit příjezdový formulář a zdravotní formulář, které musejí být místním orgánům předloženy při příletu.

Togo - cestující jsou povinni vyplnit online formulář prohlášení cestujícího nejméně 24 hodin před odletem a dopředu na této webové stránce učinit online platbu za PCR test (25 000 FCA), který bude proveden na letišti v Lomé. V rámci vyplňování formuláře cestovního prohlášení musíte nahrát výsledky své PCR testu.

Libérie - cestující si musejí stáhnout aplikaci "Liberia Travel Application" a vyplnit zde zdravotní formulář.

Sierra Leone - cestující musejí vyplnit příjezdový formulář a zdravotní formulář, které musejí být místním orgánům předloženy při příletu.


PODMÍNKY NA MÍSTĚ:

Ghana

S účinností od 28. 03. 2022 již nošení roušek není povinné, ale ghanské orgány vyzývají všechny, aby nadále dodržovali zvýšenou hygienu rukou a vyhýbali se přeplněným shromážděním. Všechny veřejné aktivity s přítomností osob, jako jsou např. ty, které se konají v kostelech, mešitách, na konferencích, workshopech, soukromých večírcích, akcích, kinech a divadlech, mohou být obnoveny za využití plné kapacity v případech, kdy jsou účastníci plně očkováni. Na těchto místech by zároveň měla být k dispozici místa na umytí a dezinfekci rukou. Venkovní události na sportovních nebo jiných zábavných akcích,  politických shromážděních a pohřbech mohou být opět plně pořádány za předpokladu, že všechny osoby na těchto akcích budou plně očkované.


Pobřeží slonoviny 

K dnešnímu dni všechna zavedená omezení zůstávají v platnosti s cílem omezit šíření COVID-19. Na veřejných místech a v dopravních prostředcích, zejména v oblasti hlavního města Abidžanu, platí povinnost nosit roušky. Téměř všechna společenská místa  byla otevřena za předpokladu dodržování odpovídajících hygienických opatření a sociálního distancování. Školy jsou otevřeny. Velká shromáždění podléhají předchozímu schválení místními institucemi.


Burkina Faso 

S účinností od 27. 04. 2020 platí povinnost nosit roušky na veřejnosti po celé zemi. Většina veřejného života uvolněna a zrušeny zákazy vycházení vyjma regionů East a Sahel, Kossi and Sourou v Boucle de Mohou, Kenedougou v Hauts Bassins, Louroum a Koulpelogo, kde je stále platný vyhlášený stav nouze související s bezpečnostní situací v zemi, ne s pandemií COVID-19.


Togo  

V celé zemi platí povinnost nosit roušku na veřejnosti i dopravních prostředcích a dodržovat bezpečnostní protokoly zamezující šíření COVID-19. Kostely, obchody a trhy v Togu zůstávají otevřené. Společenská zařízení a školy jsou otevřeny a mají povinnost dodržovat sociální distanční a hygienické pokyny. Od 5. 12. 2021 je vstup do některých veřejných budov povolen pouze s očkovacím průkazem nebo negativním PCR testem.


Libérie 

Na všech veřejných místech platí povinnost nosit roušku a udržovat 1 m rozestupy. Většina společenských aktivit je povolena, pouze noční kluby a bary jsou zavřené (ostatní podniky nabízející alkohol musí zavřít v 23h). Všechny otevřené obchody a provozovny poskytující služby musí mít mycí a dezinfekční stanice. V obchodech je omezen počet osob na 20, v bankách 10. Shromáždění lidí jsou povolena. Kostely a mešity mohou fungovat v rozsahu své 25 procentní kapacity.


Sierra Leone 

Vláda v Sierra Leone zachovává určitá omezení zaměřená proti šíření pandemie COVID-19. Ke konci března byl zrušen dlouho trvající stav nouze a s tím související zákaz vycházení od 22:00 do 05:00 hod.  Nošení roušky na veřejnosti a ve veřejné dopravě je povinné. Veřejná shromáždění s více než 100 lidmi zůstávají zakázána. Byla zrušena omezení vnitrostátního cestování. Restaurace, bary, noční kluby jsou otevřeny. Kostely a mešity jsou otevřeny, ale bohoslužby podléhají časovým omezením (max. 90 minut). Veřejná doprava funguje se sníženou kapacitou. Hotely, bary, restaurace a další zařízení  mohou být navštěvována pouze s platným očkovacím certifikátem. Stejně tak  jednotlivé osoby musejí předložit doklad o očkování pro vstup do veřejných budov, vzdělávacích institucí a na sportoviště.


POSTUP PŘI NÁKAZE COVIDEM:

Ghana - osoby s pozitivním výsledkem musí na vlastní náklady do 7 denní karantény.

Pobřeží slonoviny - v případě, že cestujícímu bude změřena teplota nad 38 stupňů bude mu proveden test na přítomnost COVID19. V případě, že tento test bude negativní cestující bude muset podstoupit 14 denní domácí karanténu pod dohledem místních zdravotních orgánů. V případě, že test bude pozitivní, cestují bude muset podstoupit karanténu ve zdravotním zařízení.

Burkina Faso - v případě pozitivního nálezu při RDT testu na letišti bude muset cestující podstoupit na své náklady povinnou karanténu v zařízení k tomu určeném místními orgány po dobu 72 hodin, zatímco čekají na výsledky testu PCR.

Togo - pokud Ministerstvo zdravotnictví Toga z výtěru z nosu určí, že máte COVID-19, budete muset na své náklady podstoupit 10 až 21 karanténu v hotelu Eda-Oba v Lomé. Odmítnutí instalace aplikace Togo Safe může vést k umístěni do karantény ve státem poskytovaném zadržovacím zařízení včetně následné povinnosti uhradit veškeré náklady s tím související.

Libérie - cestující, jejichž vstupní výsledek testu na COVID-19 bude pozitivní, podstoupí léčbu v "Star Base Covid-19 Treatment Unit" na základě platných "Liberia’s case management guidelines". Silně se doporučuje, aby  cestující s negativním testem zůstali v domácí karanténě po dobu sedmi dnů a sledovali své příznaky.

Sierra Leone - pokud bude RDT test pozitivní, bude cestující na své vlastní náklady umístěn do karantény v blízkém zařízení (hotel Lungi), dokud nebudou výsledky RT-PCR obdrženy (jedná se o 24–72 hodin). Vezměte prosím na vědomí, že pasy všech cestujících budou zadrženy, dokud nebudou známy výsledky testu PCR. Cestující sedící v letadle poblíž nakaženého budou muset nastoupit do domácí karantény. Cestovní doklady všech cestujících budou drženy do doby, než budou známy výsledky testu RT-PCR.  Neočkovaní cestující vstupující do země podléhají povinné 24-48 hodinové karanténě na vlastní náklady, dokud neobdrží výsledky testu PCR. Více informací zde.


TRANZIT:

Ghana - cestující, kteří v Ghaně přestoupí na jiný let, nemusejí podstupovat test na COVID19 a řídí se vstupními podmínkami, které jsou platné v cílové destinaci.

Pobřeží slonoviny - i tranzitující cestující musejí vyplnit příjezdový formulář.

Burkina Faso - cestující, kteří mají transit do 48 hodin budou muset podstoupit karanténu v hotelu na své náklady. Cestující, jejichž transit je za více než 48 hodin, budou muset podstoupit výše zmíněnou proceduru testování na letišti.

Togo - informace nejsou k dispozici.

Libérie -  informace nejsou k dispozici.

Sierra Leone - informace nejsou k dispozici.


UŽITEČNÉ KONTAKTY:

Kontakt na Velvyslanectví České republiky v Akkře: Tel.: +233 (0) 540 126 815-6; E-mail: consulate_accra@mzv.cz

Ghana:  Ghana Health Service

sekce věnovaná  COVID-19

Pobřeží slonoviny:  vládní informační portál 

Burkina Faso: web ministerstva zdravotnictví 

Togo: vládní web věnovaný COVID-19 

Libérie: web ministerstva zdravotnictví

Sierra Leone: web ministerstva zdravotnictví (sekce COVID-19)


PODMÍNKY NÁVRATU DO ČR:

Veškerá aktuální Ochranná opatření související se vstupem do ČR a pohybem na jejím území lze nalézt na webových stránkách Ministerstva zdravotnictví.

Aktuálně všechny země působnosti Velvyslanectví České republiky v Akkře dle míry rizika spadají do zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 (tzv. tmavě červená barva). Pro návrat českých občanů ze zemí s velmi vysokým rizikem nákazy COVID-19 platí pravidla stanovená ochranným opatřením Ministerstva zdravotnictví, jejichž kompletní souhrn je uveden v článku Podmínky návratu do ČR ze zahraničí v době pandemie Covid-19.

Seznam akreditovaných zkušebních laboratoří, které jsou k provádění testů na COVID-19 certifikovány Ministerstvem zdravotnictví Ghany naleznete zde.

Všem cestovatelům doporučujeme registraci v databázi DROZD před cestou. Podrobnosti včetně opatření po návratu jsou zveřejněna v aktuálním doporučení MZV ČR.

Vzhledem k nepříznivému vývoji epidemiologické situace upozorňujeme na stále platné doporučení Ministerstva zahraničních věcí ČR cestovat do zahraničí pouze v nezbytných případech, mezi něž nepatří cestování za účelem turistiky

Ministerstvo vnitra ČR

Ministerstvo zahraničí

Informace k verifikaci testu COVID-19 v Ghaně (DOCX, 13 KB)