english  česky 

rozšířené vyhledávání
na_celou_sirku
Foto: Beata Matusiková
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Ghana je připravena na české investory a dodavatele

Ghana je jedna ze subsaharských afrických zemí, která pro Českou republiku skýtá spoustu obchodních příležitostí. Jedná se o zemi, která potřebuje modernizaci zemědělství, technologie a stroje na zpracování řady zemědělských plodin, a disponuje řadou nerostů zajímavých pro český průmysl.  Současně se zajímá o transfer technologií v řadě oblastí, zejména energetice, vodohospodářství, obrany a kyberbezpečnosti, geologické služby. Má zájem rovněž o zdravotnickou techniku, rozvoj infrastruktury a odborné vzdělávání v řadě odvětví. Návštěva premiéra ČR společně s  podnikatelskou delegací zájem o prohlubování obchodní spolupráce s Ghanou jenom potvdril.
 

V důsledku ghanskou stranou indikovaného zájmu o české produkty a technologie, zavítal ve dnech 8.-9.11.2023 do Akkry premiér ČR pan Petr Fiala v doprovodu zástupců Svazu průmyslu a dopravy ČR, Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků, EGAP, a českých firem Šeda Africa Group, LINET, MDP Geo, IQS Group, Compelson, Resilient, Czechoslovak Ocean Shipping, Knights, Juta, Aero Vodochody, Colt CZ Group, PBS Velká Bíteš, Defcon a Excalibur International. Jednalo se o první oficiální návštěvu na této úrovni za posledních 60 let (!).  Cesta proběhla v kontextu ruské agrese proti Ukrajině a jednání odrážela aktuální potřeby surovinové politiky ČR i dlouhodobý zájem partnerů o diverzifikaci ekonomiky a modernizaci infrastruktury.

Během řady jednání s viceprezidentem a ministry financí, obrany, silnic a dálnic, a představiteli obchodních komor ghanská strana opakovaně indikovala zájem o spolupráci s českými investory a potenciálními dodavateli produktů a technologií ve výše uvedených sektorech.

Prioritami pro Ghanu zůstává modernizace zemědělství a zpracovatelského průmyslu – dodávky zemědělských strojů a technologií pro údržbu  a obdělávání půdy, stroje a technologie na zpracování ovoce a zeleniny, balící technologie a přepravu produktů z nich, rozvoj infrastruktury, zejména dopravní sítě – výstavba silnic a mostů; čištění vod a odpadní hospodářství – technologie a stroje.

Zdravotnictví je rovněž oblast, v níž se již spolupráce začala rozvíjet v návaznosti na úspěšné Health Forum Africa, které se konalo v květnu 2022 v Praze za účasti zástupců ghanského ministerstva zdravotnictví. Diskutovaly se možnosti pokračování výstavby česko-ghanských nemocnic a poskytování nemocničního vybavení dodávkami českých firem.

Česko-ghanský business seminář

Seminář, který byl hlavním bodem programu podnikatelské delegace, se uskutečnil ve spolupráci Velvyslanectví ČR v Ghaně s Agency of Ghana Industries, Ghana Investment Promotion Centre a Ghana Chamber of Commerce and Industries. Hlavními business partnery semináře pak byl Svaz průmyslu a dopravy ČR a Agency of Ghana Industries. Prezidenti obou obchodních subjektů, za českou stranu pan Jan Rafaj, za ghanskou pan Humphrey Ayim-Darke během semináře slavnostně podepsali Memorandum o porozumění o vzájemné spolupráci, které je formálním odrazovým můstkem pro rozvoj kooperace mezi oběma subjekty. Hlavními sektory, na které se seminář zaměřil, byly zemědělství a zpracovatelství, zdravotnictví, bezpečnostní technologie a geologické služby.

Po oficiálních úvodních slovech velvyslance ČR v Ghaně p. Füryho, prezidentů obou komor, ghanského ministra silnic a dálnic p. Kwasi Amoako-Attah a předsedy vlády Petra Fialy představili své aktivity Svaz průmyslu a dopravy ČR a Asociace výrobců a dodavatelů zdravotnických prostředků. Dále s prezentacemi svých produktů pokračovaly české firmy Šeda Africa Group, LINET, MDP Geo, IQS Group, Compelson, Resilient, Czechoslovak Ocean Shipping, EGAP. Následovala jednání B2B s početnými zástupci ghanských firem a asociací, která svou bohatou účastí potvrdila potenciál rozvoje bilaterálních obchodních vztahů.

Zástupci obranně-bezpečnostního sektoru prezentovali své produkty na Generálním štábu Ghany. Tento sektor je nadále hlavním pilířem česko-ghanské obchodní výměny a svým rozsahem má ghanským partnerům stále co nabídnout.

Návštěva, která probíhala v přátelském duchu, byla dalším úspěšným zhmotněním českého úsilí o prohloubení styků s jednou z velice, nejen surovinově, perspektivních zemí v regionu subsaharské Afriky, se kterou bude stát za to udržovat dobré vztahy.

 

Autor: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka, Velvyslanectví ČR v Ghaně

Galerie


ghana je připravena