français  english  česky 

rozšířené vyhledávání
Upozornění na článek Tisknout Zmenšit písmo Zvětšit písmo

Systém pro objednávání žadatelů k příjmu žádostí o víza

Věnujte, prosím, pozornost náležitostem postupu při objednání termínů pro podání žádostí o krátkodobá a dlouhodobá víza a další pobytové tituly (zaměstnanecká karta, sloučení rodiny apod.).
 

Schengenská víza (do 90 dnů)

Termíny pro schůzku pro podání žádosti o vízum je nutné objednat na následující e-mailové adrese:

Abuja.Schengen.Visa@mzv.gov.cz

Datum a čas spuštění nových objednávek na březen 2024 jsou:

čtvrtek 15. února 2024 v 8:00 SEČ

Počet termínů pro přijetí žádostí o krátkodobá schengenská víza v nadcházejícím období: 120

Do emailové žádosti je nutné uvést následující údaje:

 • do předmětu emailu uveďte POUZE číslo cestovního dokladu žadatele - musí být shodné s číslem cestovního dokladu přiloženého k žádosti
 • kopii cestovního dokladu žadatele v .pdf nebo .jpg formátu
 • jméno a příjmení žadatele
 • datum narození žadatele
 • číslo cestovního dokladu
 • účel žádosti o krátkodobé vízum (turistika, obchod, konference, návštěva rodiny nebo přátel, atd.)
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)

Rezervace termínů pro podání žádostí o krátkodobá víza  je nutné zasílat dle výše uvedených instrukcí do speciálně určené e-mailové schránky. Rezervace termínů zaslané do jiných e-mailových schránek nemohou být uznány a termín podání žádosti nebude v takovém případě přidělen.

Přílohou objednávky musí být kopie (.pdf, .jpg) datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobnímu údaji; bez této přílohy je objednávka považována za neplatnou.

Platí pravidlo jeden email = jeden žadatel s výjimkou pro nezletilé děti, jejichž žádost podávají rodiče či právní zástupci. Objednávka termínu pro daného žadatele může být odeslána pouze jednou a z jedné e-mailové adresy. V případě rezervace termínu pro identického žadatele odeslané opakovaně či z více než jedné e-mailové adresy najednou nebude akceptována ani jedna ze zaslaných rezervací a termín pro podání žádosti nebude udělen.

Odpovědi na objednávky budou zaslány emailem, ve kterém bude žadateli sdělen termín k podání žádosti. V případě zrušení termínu ze strany žadatele nelze stanovit nový termín bez obdržení nové objednávky.

V den objednaného termínu jsou žadatelé povinni se k podání žádosti dostavit na Velvyslanectví ČR v Abuji  v 8:00 ráno, případně zastupitelský úřad telefonicky informovat o možném zpoždění způsobeném nepředvídatelnými okolnostmi. V jakémkoli jiném případě nebude podání žádosti umožněno a termín bude bez náhrady zrušen.

Dlouhodobá víza a povolení k pobytu (nad 90 dnů)

Datum a čas spuštění nových objednávek na březen 2024 jsou:

čtvrtek 15. února 2024 v 8:oo SEČ

Na emaily zaslané před tímto termínem nebude brán zřetel a nebude na ně odpovídáno.

Termíny pro schůzku pro podání žádosti o dlouhodobé vízum / povolení k pobytu je nutné objednat na níže uvedených e-mailových adresách podle typu požadovaného pobytového titulu:

Dlouhodobé vízum za účelem studia: Abuja.Student.Visa@mzv.gov.cz

Počet termínů pro přijetí žádostí v nadcházejícím období: 10

Do emailové žádosti je nutné uvést následující údaje:

 • do předmětu emailu uveďte POUZE číslo cestovního dokladu žadatele - musí být shodné s číslem cestovního dokladu přiloženého k žádosti
 • jméno a příjmení žadatele
 • datum narození žadatele
 • číslo cestovního dokladu
 • účel pobytu
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • kopii cestovního dokladu žadatele v .pdf nebo .jpg formátu
 • kopii dokumentu dokládajícího účel pobytu v .pdf nebo .jpg formátu

Dlouhodobé vízum za účelem sportu: Abuja.Sport.Visa@mzv.gov.cz

Počet termínů pro přijetí žádostí v nadcházejícím období: 10

Do emailové žádosti je nutné uvést následující údaje:

 • do předmětu emailu uveďte POUZE číslo cestovního dokladu žadatele - musí být shodné s číslem cestovního dokladu přiloženého k žádosti
 • jméno a příjmení žadatele
 • datum narození žadatele
 • číslo cestovního dokladu
 • účel pobytu
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • kopii cestovního dokladu žadatele v .pdf nebo .jpg formátu
 • kopii dokumentu dokládajícího účel pobytu v .pdf nebo .jpg formátu

Zaměstnanecká karta: Abuja.Employment@mzv.gov.cz

Počet termínů pro přijetí žádostí v nadcházejícím období: modrá karta: neomezeně

Do emailové žádosti je nutné uvést následující údaje:

 • do předmětu emailu uveďte POUZE číslo cestovního dokladu žadatele - musí být shodné s číslem cestovního dokladu přiloženého k žádosti
 • jméno a příjmení žadatele
 • datum narození žadatele
 • číslo cestovního dokladu
 • účel pobytu
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • kopii cestovního dokladu žadatele v .pdf nebo .jpg formátu
 • kopii dokumentu dokládajícího účel pobytu v .pdf nebo .jpg formátu

Ostatní (sloučení rodiny, výzkum aj.): Abuja.Visa@mzv.gov.cz

Počet termínů pro přijetí žádostí v nadcházejícím období: 10

Do emailové žádosti je nutné uvést následující údaje:

 • do předmětu emailu uveďte POUZE číslo cestovního dokladu žadatele- musí být shodné s číslem cestovního dokladu přiloženého k žádosti
 • jméno a příjmení žadatele
 • datum narození žadatele
 • číslo cestovního dokladu
 • účel pobytu
 • kontaktní údaje (telefon, e-mail)
 • kopii cestovního dokladu žadatele v .pdf nebo .jpg formátu
 • kopii dokumentu dokládajícího účel pobytu v .pdf nebo .jpg formátu

Obecné instrukce k podávání žádostí o dlouhodobé pobytové tituly:

Rezervace termínů pro podání žádostí o dlouhodobá víza a povolení k pobytu je nutné zasílat dle výše uvedených instrukcí do speciálně určených e-mailových schránek podle typu požadovaného pobytového titulu. Rezervace termínů zaslané do jiných e-mailových schránek než těch k tomu určených nemohou být uznány a termín podání žádosti nebude v takovém případě přidělen.

Přílohou objednávky musí být kopie (.pdf, .jpg) datové stránky cestovního dokladu žadatele s fotografií a osobnímu údaji + kopie stránky dokladu prokazujícího účel pobytu; bez uvedených příloh je objednávka považována za neplatnou.

Platí pravidlo jeden email = jeden žadatel s výjimkou pro nezletilé děti, jejichž žádost podávají rodiče či právní zástupci. Objednávka termínu pro daného žadatele může být odeslána pouze jednou a z jedné e-mailové adresy. V případě rezervace termínu pro identického žadatele odeslané opakovaně či z více než jedné e-mailové adresy najednou nebude akceptována ani jedna ze zaslaných rezervací a termín pro podání žádosti nebude udělen.

Registrační e-maily, které mají odesílatelem aktivovanou funkcionalitu nemožnosti zasílání odpovědi ze schránky, do které jsou doručeny, budou z registrace vyřazeny.

Odpovědi na objednávky budou zaslány emailem, ve kterém bude žadateli sdělen termín k podání žádosti. V případě zrušení termínu ze strany žadatele nelze stanovit nový termín bez obdržení nové objednávky.

V den objednaného termínu jsou žadatelé povinni se k podání žádosti dostavit na Velvyslanectví ČR v Abuji  v 8:00 ráno, případně zastupitelský úřad telefonicky informovat o možném zpoždění způsobeném nepředvídatelnými okolnostmi. V jakémkoli jiném případě nebude podání žádosti umožněno a termín bude bez náhrady zrušen.

Upozorňujeme, že pokusy o hromadné zasílání registrací pomocí softwarových nástrojů mohou být antispamovým zabezpečením domény mzv.cz v zájmu zajištění funkčnosti systému pro všechny žadatele vyhodnoceny jako spam, v důsledku čehož nebude k takovýmto registracím přihlíženo.