česky  english 

rozšířené vyhledávání

Úřední deska

Na Úřední desce velvyslanectví České republiky v Abú Dhabí jsou zveřejňovány písemnosti, které se adresátovi nepodařilo doručit převzetím, prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo jiným vhodným způsobem v místě obvyklým podle ustanovení § 169b odst. 4 zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na území České republiky a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpis

V souladu s tímto ustanovením zákona č. 326/1999 Sb. se písemnost zveřejní po dobu 15 dnů způsobem umožňujícím dálkový přístup a patnáctým dnem po zveřejnění považuje za doručenou.

Oznámení o možnosti převzít písemnost:

         

Písemnost

Žadatel

Vyvěšeno

Svěšeno

2001-1/2023-MZV/ADHA

OAM-13635-25/ZM-2019

Usnesení o zastavení řízení

Al Amin, nar. 28. 06. 1983, st. přís. BGD 29. 12. 2023 15. 01. 2024

1276/2023-MZV/ADHA

OAM-8663-5/DV-2022

Informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza

ALEFARI Sara Mutaab Naseeb Mohammed, nar. 10. 08. 2002, st. přís. ARE 29. 12. 2023 15. 01. 2024

1242/2022-ADHA

302698-1/2022-VO

Rozhodnutí žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza

THADATHIL CHANDRAN Sreejith, nar. 20. 04. 1987, st. přís. IND 29. 12. 2023 15. 01. 2024

1804/2022-ADHA

306059/2022-VO

Rozhodnutí žádosti o nové posouzení důvodů neudělení víza
USMAN Muhammad, nar. 26. 10. 1994, st. přís. PAK 29. 12. 2023 15. 01. 2024

OAM-13633-23/ZM-2019

Informace o důvodech neudělení dlouhodobého víza

IMRAN Muhammad, nar. 31. 03. 1986, st. přís. PAK 29. 12. 2023 15. 01. 2024